დელტა
25 სექტემბერს ღამით ახმეტაში სეტყვასაშიში პროცესი განეიტრალდა

სსსტც „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ 25 სექტემბერს საგარეჯოს, თელავის, ყვარლის, სიღნაღისა და გურჯაანის რაიონებში 9187 კმ2 საერთო ფართობის ფრონტალური ტიპის სეტყვასაშიშ ღრუბლის მასებზე მოახდინა აქტიური ზემოქმედება.

25 სექტემბერს კრიტიკულ ეტაპზე სეტყვის მოსვლის ალბათობამ 100 % შეადგინა, მოსალოდნელი სეტყვის მარცვლების ზომა 40 მმ იყო. 17:53 საათიდან 20:58 საათამდე ზემოაღნიშნული რაიონების თავზე წარმოქმნილი სეტყვასაშიში ღრუბლების მასები ეტაპობრივად დამუშავდა, გასროლი იქნა 200-ზე მეტი სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტა, რის შედეგად ატმოსფერული პროცესების მაქსიმალურად განეიტრალება მოხერხდა. ნალექის დიდი ნაწილი ხუთივე რაიონში უმეტესად ინტენსიური წვიმის სახით ჩამოიცალა. წვრილი სეტყვის მარცვლების მოსვლა აღინიშნა თელავის რაიონში, მეტწილად სროლისთვის აკრძალულ ზონაში მდებარე რამდენიმე სოფელში.

23 სექტემბერს ახმეტაში სეტყვასაშიში პროცესი განეიტრალდა

„დელტა“-ს სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის საშუალებით კახეთის რეგიონში, ახმეტის რაიონში, სამხრეთ-დასავლეთიდან შემოსული სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები განეიტრალდა, რისთვისაც 20-მდე სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტა იქნა გასროლილი.

23 სექტემბერს ღამით „დელტა“-ს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მართვის ცენტრის მიერ დაფიქსირდა ახმეტის რაიონში შემომავალი ფრონტალური და შიდამასიური სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები. სეტყვის მოსვლის ალბათობამ შეადგინა 80 %, მოსალოდნელი სეტყვის მარცვლების ზომამ კი 20 მმ. 22:00 საათიდან 23:00 საათამდე ახმეტის რაიონის თავზე, 300 კვარდატული კილომეტრის ფართობის მქონე ღრუბლის მასები სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტებით ეტაპობრივად დამუშავდა. გასროლილი იქნა 20-მდე ერთეული რაკეტა. ზემოქმედების შედეგად ნალექი ინტენსიური წვიმის სახით ჩამოიშალა.

11 სექტემბერს კახეთის რაიონებში მასშტაბური სეტყვასაშიში ატმოსფერული პროცესების მნიშვნელოვანი ნაწილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ინტენსიური მუშაობის შედეგად მაქსიმალურად იქნა შესუსტებული

სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ინტენსიური მუშაობის შედეგად 11 სექტემბერს კახეთის ექვს  რაიონში 3100 კვ.კმ  საერთო ფართობის გამორჩეულად დიდი მასშტაბის სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები დამუშავდა და სეტყვისგან მოსალოდნელი ზარალის უდიდესი ნაწილი თავიდან იქნა არიდებული , რისთვისაც სისტემამ 150-მდე რაკეტა გაისროლა

სსსტც „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მართვის ცენტრმა 11 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში  ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, ყვარლის, ლაგოდეხისა და დედოფლისყაროს რაიონებში  3100 კვ.კმ საერთო ფართობის მქონე მასშტაბური ფრონტალური და შიდამასიური ტიპის სეტყვასაშიში  ღრუბლის მასები დაამუშავა. გასროლილი იქნა 150 ერთეულამდე სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტა.
რეგიონში ღრუბლის მასებმა შემოსვლა ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულებიდან
11  სექტემბრის დღის მეორე ნახევარში დაიწყო. კრიტიკულ ეტაპზე სეტყვის მოსვლის ალბათობამ 80 % ს მიაღწია, მოსალოდნელი მარცვლების ზომა 40 მმ იყო. ღრუბლის მასებმა რეგიონში უკვე ჩამოყალიბებული სეტყვის მარცვლები შემოიტანა და ეტაპობრივად მოიცვა ზემოთაღნიშნული ექვსი რაიონი ამას თან დაერთო ადგილობრივად წარმოქმნილი შიდამასიური ღრუბლის კერები და ძლიერი ქარი.

18:47 საათიდან 23:08 საათამდე ღრუბლის მასები რამდენიმე ეტაპად დამუშავდა.  ღრუბლის მასების დასახლებლი პუნქტების თავზე გადაადგილების გამო ზოგიერთ რაიონში დამუშავება რაკეტის სროლისათვის აკრძალული ზონების არსებობის პირობებში განხორციელდა.

ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების შედეგად აღნიშნულ რაიონებში მოსალოდნელი დიდი რაოდენობის მყარი ნალექის (სეტყვა) ჩამოცლა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში მაქსიმალურად იქნა შემცირებული და თელავის და ლაგოდეხის რაიონებში ძირითადად დასახლებული პუნქტების თავზე დაფიქსირდა. ნალექის დიდი ნაწილი კი ინტენსიური წვიმის სახით ჩამოიცალა.

7  სექტემბერს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის საშუალებით კახეთის ოთხ რაიონში ძლიერი სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები განეიტრალდა

სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ 7 სექტემბერს კახეთის ოთხ რაიონში 1800 კვ.კმ საერთო ფართობის სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები გაანეიტრალა, რისთვისაც სისტემამ 41 რაკეტა გაისროლა

სსსტც „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მართვის ცენტრმა 7 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში სიღნაღის, ყვარელის, ლაგოდეხის და დედოფლისყაროს რაიონებში  1800 კვ.კმ საერთო ფართობის მქონე ფრონტალური ტიპის სეტყვასაშიში  ღრუბლის მასები  გაანეიტრალა, რისთვისაც გასროლილი იქნა 41 ერთეული რაკეტა.

რეგიონში ღრუბლის მასებმა შემოსვლა სამხრეთ-დასავლეთი მიმართულებიდან
7 სექტემბრის საღამოს საათებში დაიწყო. კრიტიკულ ეტაპზე სეტყვის მოსვლის ალბათობამ 80 % ს მიაღწია, მოსალოდნელი მარცვლების ზომა 15 მმ იყო.

19:15 საათიდან 20:30 საათამდე ღრუბლის მასები 41 ერთეული რაკეტით რამდენიმე ეტაპად დამუშავდა.

დამუშავების შედეგად აღნიშნულ რაიონებში ნალექის უდიდესი ნაწილი ინტენსიური წვიმის სახით ჩამოიცალა.

29 ივნისს საგარეჯოს რაიონში სეტყვასაშიში  ატმოსფერული პროცესები განეიტრალდა

სსსტც „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ  29 ივნისს საგარეჯოს რაიონში  587 კმ2 საერთო ფართობის შიდამასიური ტიპის სეტყვასაშიში ღრუბლის მასები გაანეიტრალა, რისთვისაც გასროლილი იქნა 20 ერთეულამდე რაკეტა.

საგარეჯოს რაიონის თავზე ღრუბლის მასებმა ჩამოყალიბება დღის მეორე ნახევრიდან დაიწყო.  კრიტიკულ ეტაპზე სეტყვის მოსვლის ალბათობამ 100 % ს მიაღწია, მოსალოდნელი მარცვლების ზომა 35 მმ იყო.
17:26 სთ-დან  17:57 სთ-მდე ღრუბლები 20 ერთეულამდე რაკეტით დამუშავდა.
სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის საშუალებით ეფექტური დამუშავების შედეგად ნალექსის სრული მასა აღნიშნულ რაიონში ინტენსიური წვიმის სახით ჩამოიცალა

1 2 3 4 15