დელტა
„დელტა“-ს ეუთო-ს ექსპერტები ეწვივნენ.

საბრძოლო მასალების უტილიზაციის პროექტის ფარგლებში 31 იანვარს სსსტც „დელტა“-ს ეუთო-ს (OSCE) ექსპერტები ეწვივნენ.
„დელტა“-ში ამჟამად მიმდინარეობს პროექტი - „საავიაციო რაკეტებისა და ბომბების გაუვნებელყოფა, გადამუშავება და განადგურება; ფეთქებადი ნივთიერების გამოდნობა საარტილერიო ჭურვებიდან“, რომელსაც აფინანსებს ეუთო. პროექტის სტრატეგიული მიზნებია ვადაგასული და ჩამოწერილი საავიაციო ბომბების, ასევე საარტილერიო გასროლებისა და ჭურვების არასანქცირებული გამოყენების, სხვა ქვეყანაში ან ტერორისტების ხელში მოხვედრის ალბათობის დაყვანა ნულამდე;
ეუთო-ს ექსპერტების ვიზიტის ამოცანაა შექმნას შეფასების ანგარიში, რომელიც გამოსადეგია შეთავაზებული განადგურების და ტრანსპორტირების მეთოდოლოგიებად გამოსაყენებლად და ასევე უზრუნველყოს რეკომენდაციები სამომავლო მოქმედებებისათვის.
ექსპერტები გადახედავენ საარტილერიო ჭურვებისა და გასროლების განადგურების და ტრანსპორტირების ინსტრუქციებს, რომლებიც სსსტც „დელტა“-ს მიერ მომზადდა. საქართველოში ვიზიტით ექსპერტებს მიეცემათ საშუალება გადახედონ დედოფლისწყაროში უტილიზაციის საწარმოს და შეთავაზებული მეთოდოლოგიები განიხილონ დელტას ტექნოლოგებთან ერთად.
პროექტის ძირითადი ამოცანაა საქართველოს სამხედრო ბაზებში რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ დატოვებული ვადაგასული, ჩამოწერილი და ზენორმატიული საბრძოლო მასალებისაგან გამოწვეული რისკების შემცირება, ბაზების მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისა და გარემოს დაცვა მოსალოდნელი ხიფათისაგან.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანხმობითა და მისი უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ.

+
IESMA 2016 – ინოვაციური ენერგოეფექტური გადაწყვეტილებები სამხედრო მოწყობილობებში

2016 წლის 16-18 ნოემბერს ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში NATO-ს ენერგო უსაფრთხოების ცენტრისა და „დელტას“ ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია და გამოფენა თემაზე ინოვაციური ენერგო გადაწყვეტილებები სამხედრო მოწყობილობებში - IESMA 2016 (Innovative Energy Solutions for Military Application).

NATO-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები და სფეროს ექსპერტები 3 დღის მანძილზე სხვადასხვა პანელური შეხვედრებისა და დისკუსიების ფორმატში ერთმანეთს უზიარებდნენ თანამედროვე სამხედრო მოწყობილობებსა და ოპერაციებში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობებს.

კონფერენციას ესწრებოდნენ NATO-ს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი Sorin Ducaru, ლიტვის ენერგეტიკის მინისტრი Rokas Masiulis და საქართველოს ელჩი ლიტვაში ხათუნა სალუქვაძე.

საქართველო 2014 წლიდან არის NATO-ს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის კონტრიბუტორი პარტნიორი. ენერგო უსაფრთხოების ცენტრის მიერ განხორციელებულ კვლევებსა და პროგრამებში ქართული მხრიდან სახელწმიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ მონაწილეობს.

შემეცნებითი ლექცია ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღებაზე

6 ნოემბერს სსსტც "დელტაში" სპეციალურად საზოგადოებრივი ორგანიზაცია "აისი"-სთვის ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღების თემაზე შემეცნებითი სასწავლო ხასიათის ლექცია ჩატარდა. "აისის" სამეთაურო შემადგენლობამ და კურსანტებმა ტანკების და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღის ევოლუციაზე, მათ კლასიფიკაციაზე, ტექნიკურ შესაძლებლობებზე და გამოყენების ტაქტიკაზე მიიღეს ინფორმაცია.

სსსტც „დელტა“ პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაერთო

სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წამოწყებული პროფესიული  განათლების რეფორმის ფარგლებში ახორციელებს პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს პროფესიული სტანდარტის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  შემუშავება/განახლების პროცესი, რათა განათლების სექტორმა უკეთ შეძლოს კვალიფიკაციებისადმი შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ასახვა.

სსიპ სახელწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ "დელტას" წარმომადგენლები ჩართულნი იყვნენ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში  პროფესიული სტანდარტების და პროგრამების  შემუშავების პროცესებში. კერძოდ, 2015 წელს მონაწილეობდნენ პროფესიული სტანდარტების "ლითონის ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი" და  "ლითონის თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტის" შემუშავება-ვალიდაციაში.

2016 წლის 6 იანვარს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა , რომელიც შეეხებოდა პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში  შემუშავებული პროფესიული სტანდარტების და პროგრამების განხილვა/შედარებას (მშენებლობის, მრეწველობისა და იჟინერიის მიმართულებით) და სსიპ სახელწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ "დელტასთვის" საინტერესო პროფესიებთან/საქმიანობებთან (მჩარხავი, ხარატი, ზეინკალი, მღარავი, მხეხავი, შემდუღებელი, ).

2016 წლის 23 თებერვალს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამართა შეხვედრა "მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის"' პროფესიული სტანდარტის და მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების ინიცირებასთან დაკავშირებით.

აღნიშნული ინიცირებები განხილულ იყო ინჟინერიის დარგობრივ საბჭოზე 2016 წლის 29 მარტს, სადაც მიღებულ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება ახალი პროფესიული სტანდარტის შემუშავებასთან დაკავშირებით.

ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად ამჟამად (ოქტომბრის თვეში) სამხედრო-ტექნიკურ ცენტრ „დელტას“ ბაზაზე მიმდინარეობს  "მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის" და „მჩარხავის“ პროფესიული სტანდარტების პროექტების შემუშავება DACUM-მეთოდოლოგიით, ინიციატორების, დარგის და განათლების ფასილიტატორების, დამსაქმებელთა, დარგის სპეციალისტთა და დასაქმებულთა ჩართულობით.

 

10 ოქტომბერს კახეთის რამდენიმე რაიონში  სეტყვასაშიში პროცესები განეიტრალდა

10 ოქტომბრის დღის 18:00 საათიდან  სსსტც „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მართვის ცენტრის მიერ  კახეთის რეგიონში ახმეტის, თელავის, ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონების თავზე სამხრეთ-დასავლეთიდან შემომავალი სეტყვასაშიში ღრუბლის ფრონტი დაფიქსირდა.

20:15 საათისთვის ღრუბლებმა III-IV კატეგორიას მიაღწია. სეტყვის მოსვლის ალბათობა 80 % იყო, მოსალოდნელი სეტყვის მარცვლების ზომა 20-30 მმ.

20:30 საათიდან 21:13 საათამდე სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის საშუალებით ღრუბლების სარაკეტო დამუშავება ეტაპობრივად განხორციელდა.
გასროლილ იქნა 30 ერთეულამდე რაკეტა, რის შედეგადაც სეტყვასაშიში ატმოსფერული პროცესები შესუსტდა და ნალექი წვიმის და უწვრილესი სეტყვის მარცვლების სახით ჩამოიცალა.

21  სექტემბერს კახეთის რეგიონში მასშტაბური სეტყვასაშიში  პროცესი განეიტრალდა.

21  სექტემბერს კახეთის რეგიონში მასშტაბური სეტყვასაშიში პროცესი განეიტრალდა.

21 სექტემბრის 15:00 საათიდან „დელტას“ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მართვის ცენტრის მიერ დაფიქსირდა კახეთის რეგიონში ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემომავალი ფრონტალური სეტყვასაშიში ღრუბელი. 16:15 საათისთვის ღრუბლის მასებმა მოიცვა დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს, სიღნაღის, თელავის, ახმეტის, ლაგოდეხის და ყვარლის რაიონები.

სეტყვის მოსვლის ალბათობამ 80 % შეადგინა, მოსალოდნელი სეტყვის მარცვლების ზომა 10-15 მმ იყო.

16:19 საათიდან 18:27 საათამდე ახმეტის, საგარეჯოს, ლაგოდეხის, ყვარელის და სიღნაღის რაიონების თავზე 1400 კმ2 ფართობის მქონე ღრუბლის მასები  სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტებით დამუშავდა. გასროლილ იქნა 150 რაკეტა.
ზემოქმედების შედეგად ნალექის  უდიდესი ნაწილი აღნიშნული რაიონების თავზე წვიმის სახით ჩამოიცალა.

1 2 3 9